Under Coronautbrottet: Vi ställer in fysiska möten och genomför en del on-line tills situationen stabiliserat sig.

The Power of the Wandering Mind - en ny bok om meditation! 

I femton kapitel ger experter i neurovetenskap, medicin, psykologi, filosofi och humaniora sina perspektiv på hur nondirective meditation (ledighetstekniker) interagerar med hjärna och kropp, sinne och kultur.

Mediterande berättar

Kroppsmeditation – ett andrum i en hektisk vardag

Kan användas som komplement eller introduktion till Acem Meditation. Bearbetar kroppsliga spänningar. 5-10 minuter räcker. Finns fritt tillgänglig på nätet - lyssna här.

Föredrag om meditation och forskning

Kontakta acem.stockholm@acem.se om du önskar föredrag för organisation eller företag. Ta även del av artikelnEffects of Acem Meditation on working professionals

Mer att hämta

En bok om teknik, bakgrund och Acem Meditation i relation till andra meditationsmetoder. Köp den här.

Läs även 

Psychology of Silence

The classic introduction to Acem Meditation, now in English. An easy to read account of the technique, results and the context of Acem Meditation. Read more HERE. Finns även på norska

Lär dig meditera på helgretreat 11-13 september

Upplev stillheten i meditationerna på Lundsholm, kursgården som ligger vackert vid sjön Mangen, 2,5 mil nordost om Arvika. Här är det lugnt och stilla, och väl lämpat för yoga, meditationer och rekreation. Anmäl dig här.

Du kan också gå NYA fortsättningskurs steg 2 på retreaten, om du lärt dig Acem Meditation.

Företagskurser?

Är ditt företag/organisation intresserat av stresshantering, meditation, yoga, forskning om meditation och dess hälsoeffekter? Se här

För Stockholm, kontakta Pär Westlund 08-411 81 06, för Uppsala, Thor Udenaes 018-55 74 70.

Kurser i Göteborg, Stockholm och Uppsala sker i samarbete med