Fordjupningsretreat i Acem Meditation

Fordjupningsretreat i Acem Meditation

En fördjupningsretreat ger en fördjupad process och möjlighet till större effekt av meditationen. Långa meditationer på 6 timmar och mer, i kombination med processorienterade vägledningsgrupper, utgör huvudfokus i retreatprogrammet.

För att ha utbyte av en fördjupningsretreat bör du ha mediterat en hel del redan.

Förutsättning för att delta i fördjupningsretreat:

  1.  Regelbunden meditation
  2.  Deltagit i minst 20 timmar långmeditation på över 3 timmar, eller en vanlig veckoretreat

Förutsättning för att delta i veteranfördjupning:

  1.  Regelbunden meditation
  2.  Deltagit i fördjupningsretreat tidigare

Förutsättning för att delta i 3-veckors fördjupning:

  1.  Regelbunden meditation
  2.  Ha mediterat minst 300 timmar långmeditationer över 5-6 timmar, motsvarande minst 6 fördjupningsretreater (6 x 1 vecka); fördjupningshelger räknas inte
 

Kommande Fordjupningsretreat i Acem Meditation

 
juni
Kursgården Lundsholm - utanför Arvika i Värmland
22 juni, 2019
Kursgården Lundsholm - utanför Arvika i Värmland
29 juni, 2019
juli
Halvorsbøle retreat center, vid Oslo
20 juli, 2019
januari
Halvorsbøle retreat center, vid Oslo
4 januari, 2020
februari
Kursgården Lundsholm - utanför Arvika i Värmland
1 februari, 2020